KOMİTE VE KURULLAR

ULUSLARARASI ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE MÜZİK KONGRESİ-(6-7 Nisan 2018/Kocaeli)

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Svanibor PETTAN (University of Ljubljana, Slovenia)

 

KONGRE KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Dr. Mustafa Oner UZUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah AKAT(Karadeniz Teknik Üniversitesi)

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Barbara SICHERL KAFOL(University of Ljubljana- Slovenia)

Dr. Lasanthi Manaranjanie KALINGA DONA (University of Ljubljana- Slovenia)

Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Hakan CEVHER (Ege Üniversitesi)

Prof. Songül KARAHASANOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz DİŞİAÇIK (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe Meral TÖREYİN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. F. Reyhan ALTINAY (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemal YURGA (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Yavuz  YÜKSELSİN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK (Marmara Üniversitesi)

Dr. Emre PINARBAŞI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Öğr. Gör. Osman Fethi ARK (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Öğr. Gör. Turgay KERSE Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Öğr. Gör. Gökhan ALTINBAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Uzm. Murat Burçin DERÇİN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ceren DEMİROK (Giresun Üniversitesi)

Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK (Dicle Üniversitesi)

 

BİLİMSEL SEKRETERYA

Dr. Emre PINARBAŞI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Uzm. Murat Burçin DERÇİN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

 

KONGRE SEKRETERYASI

Dr. Emre PINARBAŞI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Öğr. Gör. Turgay KERSE (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

 

ÇEVİRMEN

Öğr. Gör. Gökhan ALTINBAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)