BİLİM / HAKEM KURULU

BİLİM / HAKEM KURULU

 

Dr. Abdullah AKAT(Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Dr. Ayhan SARI (Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu)

Dr. Belma KURTİŞOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Dr. Burçin Uçaner ÇİFDALÖZ (Gazi Üniversitesi)

Dr. Can KARAHAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Dr. Caroline BITHELL (The University of Manchester-UK )

Dr. Fikret Merve Eken KÜÇÜKAKSOY (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Dr. Gözde Çolakoğlu SARI (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Dr. Hülya UZUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Dr. Hüseyin YALTIRIK (TRT İzmir Radyosu)

Dr. İbrahim Yavuz YÜKSELSİN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Irene MARKOFF (York University – Canada)

Dr. Işıl ALTUN (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. Ivanka VLAEVA (South-West University "Neofit Rilski" – Bulgaria)

Dr. Janos SIPOS (Hungarian Academy of Sciences – Hungary)

Dr. Leyla ALPAGUT (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Mehmet Cihat CAN (Gazi Üniversitesi)

Dr. Melik Ertuğrul BAYRAKTARKATAL (Başkent Üniversitesi)

Dr. Mustafa Oner UZUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Dr. Osman Türev BERKİ (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Razia SULTANOVA (University of Cambridge – UK)

Dr. Rusudan TSURTSUMIA (Tbilisi State Conservatoire – Georgia)

Dr. Şükrü TORUN (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Velika STOJKOVA SERAFIMOVSKA (Saints Cyriland Methodius University of Skopje-Macedonia)